رویداد

ویژه

سکوی پرتاب فین‌تک با هدف شناسایی، مشاوره، راهبری و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های این حوزه برگزار می‌شود.

ویژه

رویداد ۱۰۰ تکاپوی صادراتی یک برنامه ملی ۱۰ ساله است که هدف آن صادراتی کردن حداقل ۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان است. تا کنون 6.5 میلیون دلار سرمایه برای این رویداد تامین شده است و متوسط سرمایه دریافتی برای هر تیم 50 هزار دلار تا 1 میلیون دلار در ایران یا در کشور مقصد است.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری ایلام با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب هوش مصنوعی با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های این حوزه برگزار می‌شود.

ویژه

سکوی پرتاب بلاکچین با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های این حوزه برگزار می‌شود.

ویژه

رویداد تخصصی سرمایه‌گذاری ادتک با هدف شناسایی، مشاوره، راهبری و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این حوزه 5 خرداد 1400برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب جهش با هدف شناسایی، مشاوره، راهبری و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌ها 20 اسفند برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب سیستان و بلوچستان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان در تاریخ ۲ خرداد برگزار خواهد شد.

ویژه

دومین سکوی پرتاب قم با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان در تاریخ 6 اسفند برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری کردستان با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب مانا با هدف شناسایی و سرمایه‌گذاری بر روی استارتاپ‌های بانوان برگزار می‌شود.

ویژه

سکوی پرتاب یزد با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.