رویداد

ویژه

             سکوی پرتاب مانا: این رویداد همکاری مشترک مرکز نوآوری مانا (به عنوان تنها مرکز تخصصی با محوریت بانوان در فضای نوآوری و کارآفرینی) و مجموعه 100 استارتاپ، است که در تاریخ 14 اسفندماه 99 برگزار خواهد شد. هدف از این رویداد، حمایت از بانوان در حوزه‌های استارتاپی، کارآفرینی اجتماعی […]