رویداد

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری قزوین با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

رویداد سرمایه‌گذاری فارس با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های این استان برگزار خواهد شد.

ویژه

سکوی پرتاب تابستانه با هدف شناسایی تیم‌ها و سرمایه‌گذاری بر استارتاپ‌های کشور در تاریخ ۲۷ شهریور برگزار خواهد شد.