افزایش اعتبار صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰۰استارت‌آپ

رسانه
2020/06/08 ژوئن
100st.ir/8577
کپی شد

با امضای تفاهم‌نامه صندوق پژوهش و فناوری استان گیلان، اعتبار صندوق سرمایه‌گذاری ۱۰۰استارت‌آپ به پانزده‌میلیاردتومان افزایش یافت.

به گزارش روابط عمومی ۱۰۰استارت‌آپ تا کنون هشت مجموعه با مبلغی معادل پانزده میلیارد تومان در روند سرمایه‌گذاری ۱۰۰استارت‌آپ مشارکت داشته‌اند.
صندوق پژوهش و فناوری پرشین داروی البرز، صندوق پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، صندوق پژوهش و فناوری استان‌های گیلان، یزد و خراسان رضوی هر کدام با مبلغ یک میلیارد تومان در سرمایه‌گذاری‌های هدفمند ۱۰۰استارت‌آپ همراه شده‌اند.
همچنین صندوق نوآوری و شکوفایی دو میلیارد تومان و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مؤسسه دانش‌بنیان برکت هر کدام مبلغ چهار میلیارد تومان را برای سرمایه‌گذاری بر تیم‌های ۱۰۰استارت‌آپ اختصاص داده‌اند.