آشنایی با مدل همکاری شتابدهنده‌ها با ۱۰۰ استارت‌آپ

رسانه
2020/02/22 فوریه
100st.ir/8427
کپی شد

«۱۰۰ استارت‌آپ» فرایندهای شتابدهی خود را به صورت توزیع شده پیگیری می‌کند و تلاش می‌کند به جای رقابت با نهادهای موجود در زیست‌بوم کارآفرینی نوآورانه، با همکاری و توزیع فعالیت‌ها بین آنها برنامه‌های خود را پیگیری کنید. شتابدهنده‌ها یکی از مهم‌ترین نهادها در این مدل توزیع شده هستند که «۱۰۰ استارت‌آپ» با استفاده از زیرساخت استقرار، آموزش و استفاده از شبکه منتورهای تخصصی آنها به تیم‌های خود کمک می‌کند.

در این مدل همکاری بخشی از بذرمایه اختصاص داده شده به استارت‌آپ‌ها برای استفاده از این خدمات به طور مستقیم به شتابدهنده‌ها پرداخت می‌شود و راهبری بعضی از تیم‌ها نیز به جای راهبران ارشد به شتابدهنده‌های تخصصی واگذار می‌شود. این شیوه فعالیت موجب می‌شود ضمن تامین تقویت جریان درآمدی شتابدهنده‌ها و کمک به بقای آنها، تخصصی‌شدن فرایندهای شتابدهی در زیست‌بوم کارآفرینی تقویت شود. از طرف دیگر، شتابدهنده‌ها نیز می‌توانند با معرفی استارت‌آپ‌های خود به پلتفرم ۱۰۰ استارت‌آپ بدون غربالگری اولیه آنها در داوری نهایی برای جذب سرمایه شرکت دهند. «۱۰۰ استارت‌آپ» همچنین آمادگی پذیرش شتابدهنده‌ها یا همکاری با آنها در مدل‌های هم‌سرمایه‌گذاری را دارد.

اینفوگرافیک زیر ویژگی‌ها، وظایف و مدل جبران خدمات شتابدهنده‌ها را کامل‌تر توضیح می‌دهد: