گزارش سالانه 100استارت‌آپ

رسانه
2022/06/20 ژوئن
100st.ir/22029
کپی شد
گزارش سالانه 100استارتاپ در سال 1400

100استارت‌آپ به عنوان یک پلتفرم سرمایه‌گذاری، سالانه ارتباط زیادی با افراد اکوسیستم استارتاپی از جمله کارآفرینان، منتورها و سرمایه‌گذاران دارد. گزارش زیر گزارش سالانه 100استارت‌آپ است که در آن به خلاصه‌ای از عملکرد 100استارت‌آپ در سال 1400 پرداختیم.

این گزارش شامل سه بخش معرفی 100استارت‌آپ، گزارش عملکرد سال 1400 و سرمایه‌گذاران و پرتفو است.

علاوه‌براین در این گزارش می‌توانید تعداد تیم‌های اضافه شده، توزیع جغرافیایی تیم‌ها، میزان سرمایه‌گذاری، تعداد هم‌سرمایه‌گذاران، میزان سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران فرشته و تعداد طرح‌های دریافتی به تفکیک حوزه فعالیت را در این گزارش بخوانید. در بخش آخر این گزارش می‌توانید با تیم‌های پرتفو 100استارت‌آپ آشنا شده و اصلی‌ترین دلایل رد صلاحیت طرح‌های دریافتی را مشاهده کنید.