سرمایه بذری یا seed investment

رسانه
2020/12/03 دسامبر
100st.ir/18633
کپی شد
seed investment یا مرحله پیش بذری از اصلاحات استارتاپی در سایت 100استارتاپ

دو تفاوت با سرمایه گذاری پیش بذری دارد:

  1. از نظر مبلغ سرمایه گذاری، در سرمایه گذاری بذری در واقع نسخه بزرگتری از سرمایه گذاری پیش بذری است.
  2. سرمایه گذاری بذری در مرحله‌ای انجام می‌شود که استارتاپ آماده ورود به بازار است اگر استارتاپ بتواند پتانسیل رسیدن به درآمدهای بالا را نشان دهد باید وارد این مرحله از سرمایه گذاری برای شروع قوی در بازار هدف شود.

سرمایه‌گذاری بذری، اولین مرحله رسمی تامین وجه است که در آن حقوق صاحبان سهام هم تخصیص داده می‌شود. این مرحله عموما نمایانگر اولین مبلغ رسمی است که یک کسب‌و‌کار اولیه یا تجارت مخاطره‌آمیز به دست می‌آورد. بعضی شرکت‌ها از مرحله سرمایه بذری بیشتر جلو نرفته و به دوره‌های سری A و فراتر از آن نمی‌رسند. شما می‌توانید سرمایه‌گذاری بذری را مشابه کاشتن یک درخت در نظر بگیرید.

حمایت مالی اولیه همان بذر ایده‌آلی است که به رشد یک کسب‌و‌کار کمک می‌کند. درصور‌تی‌که درآمدهای کافی و استراتژی موفقیت‌آمیزی برای کسب‌و‌کار وجود داشته باشد، و سرمایه‌گذاران هم از خود تعهد و پشتکار نشان دهند، می‌توان بسیار امیدوار بود که در نهایت این کسب‌و‌کار به درختی پربار تبدیل شود. سرمایه بذری به یک شرکت کمک می‌کند تا قدم‌های اولیه، همانند مطالعات بازار و توسعه محصول را محکم و استوار بردارد. یک شرکت به یاری سرمایه بذری می‌تواند محصول نهایی و جمعیت مخاطب هدف خود را تعیین کند. سرمایه‌گذاران بالقوه زیادی در مرحله بذری وجود دارند: موسسین، دوستان، خانواده، مراکز رشد، شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر، و غیره.