4 میلیارد تومان سرمایه گذاری در سکوی پرتاب قم

رسانه
2021/02/24 فوریه
100st.ir/10420
کپی شد
استان قم، سکوی پرتاب، سکوی پرتاب قم، استارتاپ، سرمایه گذاری استارتاپی

 

پایان کار سکوی پرتاب قم با 11 تیم برگزیده

  • 1.2 میلیارد تومان سرمایه گذاری قطعی و 2.8 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در انتظار بررسی موشکافانه

رویداد سکوی پرتاب قم در حالی به کار خود پایان داد که از 24 تیم حاضر در رویداد 11 تیم از طرف داوران برای جذب سرمایه برگزیده شدند، از این تعداد، سرمایه گذاری بر 9 تیم قطعی و 2 تیم وارد مرحله بررسی موشکافانه شدند.حجم کل سرمایه گذاری قطعی در این رویداد به 1.2 میلیارد تومان رسید و 2.7 میلیارد سرمایه گذاری نیز در انتظار بررسی موشکافانه قرار گرفته است.
در رویداد سکوی پرتاب قم که با همکاری 100 استارتاپ و شتابدهنده صدران برگزار شد، تیم‌های تانک، آرتبان، پشتیبان داده ایرانیان، تردینک، بعدا پرداخت، زیبا، توران، مهر و ماه، اندیشه مبنا مورد سرمایه گذاری قطعی و تیم‌های آما و مای جاب مورد بررسی موشکافانه قرار می‌گیرند.
این دومین رویداد سکوی پرتاب قم بود که با سرمایه گذاری مجموعه 100 استارتاپ، شتابدهنده صدران، خانه شتابدهی و توسعه ماهد و هزارتو برگزار شد، همچنین صندوق پژوهش و فناوری کریمه، شرکت ستارگان نوآوری داوین و صندوق نوآوری و شکوفایی از دیگر سرمایه گذاران این رویداد بودند.
رویداد سکوی پرتاب قم با هدف سرمایه گذاری بر تیم‌های استارتاپی و نوپای دارای ایده و نمونه اولیه قم برگزار شد. در رویداد قبلی این استان از مجموع طرح‌های دریافت شده، 24 تیم به داوری نهایی رسیده و 7 تیم موفق به جذب سرمایه شده بودند. مجموعه رویدادهای کاروان استانی مجموعه 100 استارتاپ با هدف توسعه زیست بوم نوآوری و استارتاپی کشور در همه استان‌ها با همراهی نمایندگان استانی و به صورت بومی سازی شده با ویژگی‌های هر استان برگزار می‌شود.

 

گوشه‌هایی از این رویداد  را می‌توانید در ویدیو زیر مشاهده‌ فرمایید: