General Partner

مفهوم General Partner در سایت ۱۰۰استارتاپ

شرکای تضامنی

اصولا سه دسته افراد در vc (سرمایه گذار خطرپذیر ) هستند: 

1.LP
2. نماینده سرمایه‌گذار خطرپذیر که یکی از شرکای تضامنی (GP) موسسه است. 
3. کارآفرین

شرکای با مسئولیت محدود یا LP ها موسسات یا افراد سرمایه‌گذاری هستند که پول خود را در اختیار vc قرار داده و کنترل مدیریتی روی آن ندارند. مدیریت این پول در اختیار GP است.

شرکای تضامنی یا GP، عضو ارشد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مسئول یافتن فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت آنها در طول دوره عمر این فرصت و نهایتا مسئول کسب درآمد برای شرکای محدود در عوض ریسک سرمایه‌گذاری‌شان است. همچنین GP تمامی مسئولیت اشتباهاتی را که رخ می‌دهد، برعهده دارد. یک شریک در یک شراکت محدود که مسئول همه‌ی تصمیمات مدیریتی شراکت است. GP دارای مسئولیت اعتمادی جهت عمل کردن به نفع شرکای محدود (LP ها) است و کاملا اجازه انجام اعمال خود را دارد.

ارسال دیدگاه جدید