General Partner

رسانه
2021/01/10 ژانویه
100st.ir/19550
کپی شد
مفهوم General Partner در سایت ۱۰۰استارتاپ

شرکای با مسئولیت محدود یا LP ها موسسات یا افراد سرمایه‌گذاری هستند که پول خود را در اختیار vc قرار داده و کنترل مدیریتی روی آن ندارند. مدیریت این پول در اختیار GP است.

شرکای تضامنی یا GP، عضو ارشد صندوق سرمایه‌گذاری خطرپذیر و مسئول یافتن فرصت‌‌های سرمایه‌گذاری، مدیریت آنها در طول دوره عمر این فرصت و نهایتا مسئول کسب درآمد برای شرکای محدود در عوض ریسک سرمایه‌گذاری‌شان است. همچنین GP تمامی مسئولیت اشتباهاتی را که رخ می‌دهد، برعهده دارد. یک شریک در یک شراکت محدود که مسئول همه‌ی تصمیمات مدیریتی شراکت است. GP دارای مسئولیت اعتمادی جهت عمل کردن به نفع شرکای محدود (LP ها) است و کاملا اجازه انجام اعمال خود را دارد.