VENTURE CAPITAL

رسانه
2020/10/25 اکتبر
100st.ir/17435
کپی شد
توضیح اصطلاح VENTURE CAPITAL یا سرمایه گذاری خطر پذیر در 100استارتاپ

سرمایه گذاری خطرپذیر یا جسورانه (Venture Capital) به اختصار VC نامیده می‌شود. سرمایه‌گذاری خطرپذیر عبارت است از تامین سرمایه لازم برای استارتاپ‌ و کسب‌وکارهای نوپا که ظرفیت رشد دارند. در سرمایه‌گذاری خطرپذیر شرکت‌های سرمایه‌گذار بر روی شرکت‌های کوچک با پتانسیل رشد بالا سرمایه گذاری می‌کنند. صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر منابع تامین مالی مناسبی برای شرکت‌هایی هستند که توان جذب سرمایه از سوی نهادهای مالی دیگر از جمله موسسات مالی سنتی‌تر ار ندارند. سه دسته افراد در VC حضور دارند.سرمایه‌گذار (شرکای با مسئولیت محدود(LP))،‌ نماینده سرمایه‌گذار خطرپذیر، که معمولا یکی از شرکای تضامنی (GP) موسسه است و دارایی‌ها از سرمایه‌گذاران جمع‌آوری و آن را در استارتاپ هزینه می‌کند و کارآفرین که از این سرمایه برای شکل‌دهی به کسب‌وکارش استفاده می‌کند. ۳ عنصر اصلی در این چرخه: سرمایه‌گذار، VC و کارآفرین.

ویژگی های سرمایه گذاری خطرپذیر:

  • • ریسک بالا
  • • نقدشوندگی پایین سهم
  • • افق بلند مدت
  • • مشارکت در سهام و سود حاصل از رشد شرکت
  • • سرمایه گذارهای خطرپذیر در پروژه های خلاقانه سرمایه گذاری می کنند.
  • • تامین کنندگان این نوع سرمایه، در مدیریت شرکت مشارکت می کنند.