چگونه پیش‌بینی هزینه داشته باشیم؟

پیش بین هزیینه استارتاپ ها، رویکرد بالا به پایین، رویکرد پایین به بالا، پیش بینی درآمد استارتاپ ها، آموزش استارتاپی، محتوای استارتاپی

پیش‌بینی هزینه
جایگاه: بخش مهمی از پیش‌بینی‌ مالی
میزان خطا نسبی: عمدتا بیشتر از پیش‌بینی درآمد
زمان بندی‌: مثل پیش‌بینی درآمد، ماهیانه، بین 3 تا 5 سال
اساس کار: بر اساس فرضیات مدل مالی
سرفصل‌ها: هزینه منابع انسانی – هزینه بازاریابی – هزینه‌های ثابت

ارسال دیدگاه جدید