اهمیت پیش‌بینی مالی استارت‌آپ ها

رسانه
2020/08/26 آگوست
100st.ir/8653
کپی شد
استارت آپ، استارتاپ، استارتآپ، استارت آپ، منتورینگ، راهبری، شتابدهی، پیش بینی مالی، سرمایه‌گذاری خطرپذیر، محمد جواد احمد پور، آموزش استارتاپی

داشتن پیش‌بینی مالی بسیار با اهمیت‌تر از آن است، که ما تصور می‌کنیم.
پیش‌بینی‌مالی روی جدی گرفتن کار توسط خود شما و اعضای تیم شما تاثیر می‌گذارد.
زبان تعامل شما با سرمایه‌گذار است، و دقت هر چه بیشتر در تهیه و تدوین آن کمک جدی به مدیریت بهینه کار می‌کند.
توجه به آن مسیر را برای خود و اعضای تیمتان روشن می‌کند.
محمدجواد احمدپور در این ویدئو درباره چرایی محاسبه ی financial projections با وجود اشتباه 100 درصدی در آن می‌گوید.