بازار عراق سخت ترین بازار خاورمیانه

رسانه
2020/08/05 آگوست
100st.ir/8626
کپی شد

راه دست یافتن به بازار عراق راه دشواریست و بدون طی‌کردن مسیر منطقی، از شناخت بازار تا بومی‌کردن محصول و بازاریابی نمیتوان ورودی به آن داشت و در مقایسه با دیگر بازارهای بین‌المللی از نظر کاوه دلیری از سخت‌ترین بازا‌رها است.

لذا باید بررسی دقیق‌تر و عمیق‌تری روی آن صورت بگیرد .

بررسی عوامل شکست و موفقیت در این حوزه از جمله مواردیست که کاوه دلیری مدیر پایگاه صادراتی محصولات دانش‌بنیان ایران در کشور عراق، در این رویداد به آن می‌پردازد.