اجایل (Agile)

رسانه
2021/06/11 ژوئن
100st.ir/21843
کپی شد
مفهوم اجایل در سایت 100استارتاپ

اجایل (agile) یا چابک‌ سازی، یک روش مدیریت پروژه است. این روش یک دستورالعمل خاص یا یک سند نیست؛ بلکه مجموعه‌ای از گام‌های کوچک بر اساس اصول و ارزش‌هاست. در سیستم اجایل، پس از مشخص کردن اهداف و چشم‌انداز‌های پروژه، فعالیت‌های هر تیم را تعیین کرده و در اختیار آن‌ها قرار می‌دهید. بخش‌های مختلف پروژه نیز به صورت موازی با یک‌دیگر پیش می‌رود و قبل از اتمام پروژه، در حین کار شما می‌توانید بازخورد کارفرما یا مشتری را نیز دریافت کنید.

مزیت‌های اجایل برای کسب‌ و کارها

رضایت کارکنان

همکاری مشتری با تیم

مشخص بودن هزینه و بازه‌های زمانی

کیفیت بالاتر

موفقیت در بازار

رهبری تطبیق‌پذیر

ذهنیت چابک

رضایت مشتری

ورود سریع به بازار

 

مراحل پیاده‌ سازی اجایل

تهیه لیست: درخواست‌های مشتری و مواردی که باید در محصول نهایی پیاده سازی شود را در یک لیست بنویسید. این لیست پایه‌ی تمام کارهاییست که توسط تیم باید انجام شود.

برآورد و اندازه‌گیری: خواسته‌های مشتری را با معیارهای قابل اندازه‌گیری مانند میزان بودجه، سطح موفقیت در هر مرحله و بازه‌ی زمانی، به قدم‌های کوچک تقسیم کنید.

تعیین اولویت‌ها: اولویت تمام بخش‌های کار را با کمک کارفرما یا مشتری تعیین کنید و بر اساس آن‌ها کار را جلو ببرید.

اجرا: در این مرحله، لیست آماده است، تیم‌ها بر اساس اولویت در زمان انجام شده کار خود را انجام خواهند داد. بعد از تکمیل هر بخش کوچک، پروژه در اختیار مشتری قرار می‌گیرد تا بر اساس بازخوردها، ادامه‌ی کار انجام شود.
به‌روز‌رسانی: گاهی پروژه سر موعد تمام نمی‌شود یا بازخورد مشتری باعث می‌شود اولویت‌ها را تغییر دهید. در این مواقع می‌توانید با به‌روز‌رسانی اولویت‌ها کار را پیش ببرید.