نقطه سر به سر یا Break Even Point

رسانه
2021/05/05 می
100st.ir/21121
کپی شد
مفهوم نقطه سر به سر در سایت 100استارتاپ

بازاری‌ها و کسبه قدیمی، اصطلاحی عامیانه در کسب و کار به‌نام « یِر به یِر شدن» داشتند. به این معنی که نه سود کردم و نه زیان. این مفهوم ساده  کمی نزدیک به اصطلاح تخصصی Break Even Point است که در اقتصاد، کسب‌وکار و مدیریت مالی به عنوان یک مفهوم پذیرفته شده و در فارسی آن را نقطه سر به سر می‌گویند.

نقطه سر به سر (Break Even Point)، نقطه‌ای است که درآمدها با هزینه‌ها کاملا برابر می‌شود. 

تعاریف دیگری نیز وجود دارد که عبارت است از: برابری ورودی‌ها و خروجی‌های یک کسب و کار یا میزان اختلافِ فروش و هزینه‌کرد در یک تجارت. 

نقطه سر به سر، در کسب و کار به عنوان شاخص ارزیابی و در اقتصاد یک مفهوم تحلیلی است. 

در یک کسب و کار کافیست عدد هزینه‌های ثابت، هزینه‌های متغیر و زمان مورد انتظار را در اختیار داشته باشید تا بتوانید نقطه سر به سر را ارزیابی و محاسبه کنید. 

نقطه سر به سر، مقطعی است که یک کسب و کار نه در جایگاه سوددهی و نه در جایگاه زیاد‌دهی قرار دارد.

نقطه سر به سر در کسب و کارهای اینترنتی، بدون در نظر گرفتن هزینه‌‌های تولید محاسبه می‌‌شود. در واقع، اگر جمع هزینه‌ها و جمع درآمدها با هم برابر شود، به نقطه سر به سر رسیده‌ایم که با این فرمول محاسبه می‌شود:

تعداد محصول فروخته شده × قیمت هر محصول (هزینه‌های ثابت +  هزینه‌های متغیر)

نمودار نقطه سر به سر در سایت 100استارتاپ