Valuation

مفهوم ارزش گذاری در مقاله valuation در سایت 100استارتاپ

یکی از بحث‌های مهم و کلیدی در فرایند سرمایه‌گذاری، ارزش‌گذاری سهام است. در سرمایه‌گذاری به تکنیک‌ها و روش‌هایی نیاز داریم تا ارزش مورد انتظار سهام را تعیین کنند.

ارزش‌گذاری سهام فرایندی است که برای تعیین ارزش ذاتی فعلی، اقدام به پردازش داده های مورد نیاز (شامل رشد، ریسک و جریان‌های نقدی) می‌کنند.  در واقع ارزشیابی سهام نتایج متغیری به همراه خواهد داشت، زیرا از داده‌هایی حاصل می‌شود که دائماً در حال تغییرند.

صاحب‌نظران مالی در خصوص این‌که آیا ارزش‌گذاری سهام یک علم است یا هنر به توافق چندانی دست نیافته‌اند. از آن‌جایی که فرایند ارزش‌گذاری از مجموع تجارب و تحقیقات بازارهای مالی و ایجاد مدل‌های ریاضی یا تجربی توسعه یافته است، بنابراین تلقی این رشته به عنوان هنر منطقی نیست.

ارسال دیدگاه جدید