تطابق راه حل/مساله Solution/Problem Fit

رسانه
2020/12/11 دسامبر
100st.ir/18901
کپی شد
تطابق راه حل/مسأله (Solution/Problem Fit) از اصطلاحات استارتاپی سایت ۱۰۰استارتاپ

براي شروع هر كسب و كاری بايد ايده خود را آزمايش كنيد. اشتباه بزرگی که برای کسب و کارها پيش می‌آید این است که افراد ابتدا ایده می‌دهند بعد به سراغ حل مشکلات از طریق ایده خود خواهند رفت. 

تطابق مسئله و راه‌حل يعنی يک محصول يا سرويس می‌تواند مشكل مشتری را به درستی حل كند. 

در ژانویه ۲۰۱۶، پنج سیاره به مدت یک ماه همه با هم در یک قسمت از آسمان قابل مشاهده بودند. هر کسی که در یک شب صاف به بالای سرش نگاه می‌کرد، می‌توانست مشتری، مریخ، زحل، زهره و عطارد را ببیند که در یک راستا قرار داشتند. این پدیده ترازبندی سیارات نامیده می‌شود و کاملاً نادر است.

باید بدانید که دستیابی به تطابق مسئله و راه‌حل، به همان اندازه تراز سیارات نادر و دشوار است. شما باید بتوانید حداقل سه سیاره بزرگ (یعنی یک بخش مشتری ارزشمند، نیازهای آنها که مورد توجه قرار نگرفته‌اند و ارزش پیشنهادی خود) را با هم تراز و همسو کنید.

ولی وقتی واقعاً این تراز رخ دهد، اتفاقاتی جادویی و باورنکردنی می‌افتند. با تراز كردن این ۳ عامل، چنین چیزهایی به دست می‌آورید: نرخ تبدیل خوب، چرخه فروش مناسب، حفظ و استفاده از چسبندگی نهایی.