بوت استرپینگ يا BootStrap

رسانه
2020/12/07 دسامبر
100st.ir/18803
کپی شد
بوت استرپینگ يا BootStrap مقاله اصطلاح استارتاپی در سایت ۱۰۰ استارتاپ

مرحله بوت استرپ در واقع سخت ترین روزهایی است که یک تیم استارتاپی باید بگذراند. چرا که هنوز درآمدی برای تیم ایجاد نشده است و از طرفی بیشترین هزینه‌ها نیز مربوط به چنین مرحله‌ای می‌شود.

بوت استرپ (Bootstrap) فاز خودگردانی یک استارتاپ می‌باشد که راه اندازان آن استارتاپ بدون هیچ کمکی از سرمایه گذاران بایستی روی پای خود بایستند. این مرحله گامی است که باید بنیان‌گذاران استارتاپ به دنبال جذب مشتری و معرفی فعالیت‌های خود باشند‌. همچنین آنها بایستی به دنبال جذب سرمایه گذاران جدی برای خود باشند.

در مدل مالی بوت استرپ استارتاپ، موسسین تجارت از پس انداز، سرمایه‌گذاری و درآمد خود برای تامین مالی کسب و کار خود استفاده می‌کنند. این مدل راه اندازی تجاری، بنیانگذاران را از بدهی دور نگه می‌دارد و به آنها امکان کنترل هزینه‌ها را می‌دهد.