BUSINESS MODEL

رسانه
2020/10/25 اکتبر
100st.ir/17404
کپی شد
BUSINESS MODEL یا مدل استارتاپ چیست؟ بررسی این اصطلاح در 100استارتاپ

مدل کسب و کار عبارت است از «یک روش پر دوام و پایدار برای انجام کسب و کار». در اینجا تداوم یعنی تمرکز و تلاش برای بقا در طول زمان و نیز ایجاد موفقیت و حتی عامل سودآور در بلند مدت

بیزینس مدل، طرحی است که به ما چگونگی بدست آوردن درآمد و سود را نشان می دهد. بیزینس مدل این را نشان می‌دهد که چه محصولات و خدماتی را باید ایجاد و بازاریابی کنیم، چگونه این روند را انجام داده و برای ایجاد کسب و کار چه هزینه‌هایی باید صرف شود. 

مدل کسب و کار خطی مشی و برنامه‌ای است که منابع، فرآیندها و عرضه خدمات را به هم مرتبط کرده و منجر به این واقعیت می‌شود که شرکت در بلندمدت سودآور شود. بنابراین مدل کسب و کار برنامه‌ای است که منجر به سود آور شدن گزینه های استراتژیک می شود.

برای طراحی یک مدل کسب و کار مناسب، می بایست از بوم کسب و کار (Business Model Canvas) استفاده کنیم.

بوم کسب و کار در ابتدا توسط الکساندر استروالدر معرفی شد و در واقع الگویی برای توسعه کسب و کار، به شکل یک جدول بصری است. این بوم شامل عناصر ویژه‌ای است که مجموعه آن‌ها در کنار هم، ویژگی‌های کلی یک کسب و کار را نشان می دهد.

این عناصر که برای هر شرکت و یا محصولی باید تعریف شود عبارتند از:

شرکای کلیدی

– مشتریان

– ارزش پیشنهادی

فعالیت‌های اصلی

منابع اصلی

ارتباط با مشتریان

کانال توزیع

جریان درآمدی

ساختار هزینه‌ها