INITIAL PUBLIC OFFERING

رسانه
2020/10/18 اکتبر
100st.ir/17264
کپی شد
IPO و چیستی آن در 100استارتاپ

خروج شرکت‌های مبتنی بر سرمایه خطرپذیر معمولا به دو شیوه خرید توسط یک شرکت دیگر (Acquisition) و یا عرضه اولیه عمومی سهام (IPO) اتفاق می‌افتد.IPO مخفف عبارت Initial Public Offering و به معنای عرضه اولیه سهام است. به زبان ساده، عرضه اولیه یعنی اینکه سهام یک شرکت قرار است برای اولین بار در بورس عرضه شود.از طریق IPO می‌توان سهام شرکت را به‌صورت عمومی به مردم عرضه کرده و وجوهی را جمع‌آوری کرد. 

 عرضه اولیه سهام اغلب به وسیله شرکت‌های کوچک‌تر و جوان‌تری که به دنبال سرمایه برای گسترش خود هستند، انجام می‌شود، ولی می‌تواند به وسیله شرکت‌های بزرگی که به دنبال سهامی عام شدن هستند نیز اتفاق بیفتد.

عرضه اولیه سهام، یک گام بزرگ برای استارتاپ است. زیرا امکان جمع‌آوری سرمایه را برای شرکت فراهم می‌کند. این‌کار توانایی بیشتری به شرکت‌ها برای رشد و گسترش می‌دهد. افزایش شفافیت و اعتبار، به شرکت‌ها در دستیابی به این امر کمک می‌کند. سهام عرضه اولیه یک شرکت، از طریق تامین هزینه پذیره‌نویسی، قیمت‌گذاری می‌شود. زمانی که یک شرکت سهامی عام می‌شود، مالکیت سهام خصوصی سابق، به مالکیت عمومی تبدیل می‌شود و سهام سهام‌داران خصوصی موجود، به ارزش معاملات عمومی می‌رسد. سهامداران خصوصی می‌توانند سهام خود را در بازار عمومی حفظ کنند یا هر مقدار از آن را برای کسب سود، به فروش برسانند.