Product-Market Fit

رسانه
2020/10/12 اکتبر
100st.ir/17092
کپی شد
کاور تناسب محصول-بازار در 100استارتاپ

تناسب بازار با محصول یعنی حضور محصول در بازاری که رضایتمندی مشتریان آن بازار را به همراه داشته باشد. تناسب بازار با محصول زمانی اتفاق خواهد افتاد که محصول عمده نیاز تقاضای بازار را برآورده کند. به طور خلاصه تناسب محصول با بازار زمانی است که مشتریان، کالای شما و ارزش‌های کسب و کار شما در هماهنگی کامل کار کند. کسب و کارها باید مطمئن شوند که محصول آن‌ها نیازهای مشتری را برآورده خواهد کرد یا خیر. زمانی که تقاضا برای محصول شما بیشتر از توانایی شما در تولید محصول باشد، زمانی است که به تناسب بازار با محصول رسیده‌اید. مارک اندرسن تناسب محصول با بازار را این چنین تعریف می‌کند: «بودن در بازاری خوب با محصولی که می‌تواند آن بازار را راضی کند». شان الیس (Sean Ellis) نیز چنین دیدگاهی دارد: «همخوانی محصول و بازار نیازمند آن است که دست کم ٪۴۰ مشتریان بگویند که بدون محصول شما «خیلی مایوس» می‌شوند.

بازار مناسبی که محصول شما در آن وجود دارد سه ویژگی دارد: 

  1. وجود تعداد زیاد کاربر بالقوه
  2. رشد زیاد و سریع در تعداد کاربران
  3. راحتی کسب کاربر

توضیح تناسب محصول-بازار در 100استارتاپ