MVP

رسانه
2020/10/11 اکتبر
100st.ir/17030
کپی شد
کاور پست MVP

حداقل محصول پذیرفته شدنی:

mvp کمینه محصول پذیرفتنی یا حداقل محصول قابل ارائه به محصولی گفته می‌شود که حداقل ویژگی‌های لازم برای عرضه به مشتری را داشته باشد. هدف از ساخت محصول اولیه مشاهده بازخورد مشتری‌ها نسبت به محصول است. حداقل محصول پذیرفتنی، یک محصول ناقص نیست بلکه یک محصول قابل فروش است که به آن ویژگی‌های دیگر اضافه خواهد شد. mvp محصولی با ویژگی‌های کافی برای جذب مشتری اولیه و اعتبار یافتن ایده‌ی آن در چرخه‌ي توسعه‌ی محصول است. mpv حداقل محصول پذیرفتنی یک طراحی اولیه است تا میزان موفقیت آن در بازار مورد آزمایش قرار بگیرد. برای ساخت mvp هیچ محدودیتی وجود ندارد، mvp می‌تواند شامل یک صفحه فرود، پیج اینستاگرام، ویدئو و محصول باشد، اهمیت mpv درگیرکردن مشتری یا سرمایه گذار با ایده است. 

هدف از ایجاد mpv:

  1. بررسی تقاضای بازار برای محصول یا خدمات 
  2. دریافت بازخورد از کاربران 
  3. صرفه جویی و ذخیره بودجه 
  4. بدست آوردن مجموعه‌ای از کاربران اولیه
mvp چیست؟