رویداد تخصصی حل مسئله توانمند در سایت 100استارتاپ
رویداد تخصصی حل مسئله توانمند در سایت 100استارتاپ

کارگاه تخصصی حل مسئله توانمند

کارگاه تخصصی حل مسئله توانمند به منظور گفت‌وگو پیرامون تداوم و ارتقای نوآوری‌های اجتماعی و معرفی نمونه‌های موفق این حوزه برگزار می‌شود.

ظرفیت تکمیل شد
زمان و روز برگزاری: 15 مهر14:30 الی 18
درباره ی ما
توضیحاتی کامل

کارگاه تخصصی حل مسئله توانمند به منظور گفت‌وگو پیرامون تداوم و ارتقای نوآوری‌های اجتماعی و معرفی نمونه‌های موفق این حوزه 15 شهریورماه 1401 برگزار می‌شود. این کارگاه با حضور فعالان اکوسیستم استارتاپی فرصتی مناسب برای انتقال تجربه و گفت‌وگو پیرامون چالش‌های این حوزه است. در متن این کارگاه پنلی تحت عنوان “امتداد نوآوری‌های اجتماعی” با حضور فعالان حوزه نوآوری اجتماعی برگزار خواهد شد.

سوالات مرتبط
مجموعه سوالاتی که معمولا پرسیده می شود