انکوباتور

ویژه

در فضای استارتاپی، مراکز مختلفی در دنیا به وجود آمده که استارتاپ‌ها را حمایت می‌کنند و راه رسیدن آن‌ها را به مراحل بالاتر هموار می‌سازند. اما بسیاری از افراد تازه‌کار در حوزه‌ی استارتاپی تفاوت میان این مراکز را نمی‌توانند تشخیص دهند و آن‌ها را یکسان می‌پندارند؛ در نتیجه در تصمیم‌گیری دچار ابهام و سردرگمی می‌شوند. در سری مقاله‌های تحقیقاتی «مراکز حمایت از استارتاپ‌ها» قصد داریم نگاهی جامع و کامل به مراکز حمایت از استارتاپ‌ها داشته باشیم.