استاندار یزد

برگزاری سکوی پرتاب یزد، نشان از ظرفیت بالای این استان دارد 

طالبی استاندار یزد در حاشیه بازدید از سکوی پرتاب یزد، برگزاری این رویداد را مهم و حائز اهمیت دانست طالبی استاندار یزد در حاشیه برگزاری استارت آپ سکوی پرتاب یزد به ظرفیت بالای استان یزد اشاره کرد وگفت: برگزاری رویداد استارت آپی سکوی پرتاب در استان یزد نشان از ظرفیت بالای سرمایهگذاری دارد. وی در…