سرمایه گذاری جمعی

logo
کارینو
خدمات
مبلغ درخواستی
40,000,000,000(ریال)
مجموع سرمایه‌ی دریافتی
500,000,000(ریال)
راند‌های جذب سرمایه
1
مرحله جذب سرمایه
بذری
تاریخ آخرین جذب سرمایه
1400-03-01