سوالات متداول

«۱۰۰ استارت‌آپ» چیست؟

چه نوع کسب‌وکارهایی می‌توانند از «۱۰۰ استارت‌آپ» سرمایه جذب کنند؟

حجم سرمایه‌گذاری روی هر استارت‌آپ چقدر است؟

تفاوت «۱۰۰ استارت‌آپ» و رویکرد آن با صندوق‌های خطرپذیر و شتابدهنده‌های موجود چیست؟

چگونه می‌توانیم در «۱۰۰ استارت‌آپ» شرکت کنیم؟

آیا برای جذب سرمایه از «۱۰۰ استارت‌آپ» حتما باید محصول کمینه (MVP) داشته باشیم؟

چه شاخص‌هایی برای انتخاب استارت‌آپ‌های برگزیده بررسی می‌شوند؟