کرونا

ویژه

فراخوان دعوت از مجموعه های استارتاپی و افراد دارای ایده برای مبارزه با #ویروس_کرونا 100#استارتاپ در راستای انجام تعهدات اجتماعی خود نسبت به کشور عزیزمان تصمیم به حمایت ویژه از کسب و کارها و ایده های نخبگان در مبارزه با ویروس کرونا گرفته است. بر همین اساس افرادی که دارای نوآوری خاصی در این عرصه […]