آن آموز

آن آموز، تجربه چرخشی موفق

آن آموز، تجربه چرخشی موفق آقای مصطفی مددی و همسرشان خانم نسرین‌ حسین‌نیا بنیانگذاران مجموعه آن‌ آموز هستند، خانم حسین‌نیا در ابتدا با کارآفرین شدن همسرش مخالفت کرد اما با گذشت زمان خود نیز به حوزه کارآفرینی ورود پیداکرد. در ادامه فراز و نشیب‌ها و داستان موفقیت این زوج کارآفرین را از زبان آقای مددی…