نتیجه ارزیابی تیم های رویداد فینتک

logo
دی جی آلفا
logo
همسو
logo
دریکس
logo
بلاکچین بلورین
logo
ایران قسط
logo
ضامن
logo
استارک سرف
logo
نیوکاش