اصفهان

اضافه شدن دو سرمایه‌گذار محدود جدید به 100استارتاپ

صندوق غیردولتی پژوهش و فناوری اصفهان و صندوق پژوهش و فناوری نوآفرین هم به 100استارتاپ پیوستند به گزارش روابط عمومی 100 استارتاپ، صندوق سرمایه‌گذاری این مجموعه از سرمایه‌گذاران محدود (ال پی) تشکیل شده است. سرمایه‌گذاران حقوقی می‌توانند با حجم سرمایه حداقل 1 میلیارد تومان، به عنوان سرمایه‌گذار محدود با 100 استارتاپ همکاری داشته باشند. قائم…

بلندترین پرواز سرمایه گذاری استارتاپ‌های کشور در اصفهان رقم خورد

در این رویداد رکورد حجم کل سرمایه‌گذاری و تعداد تیم های موفق در رویداد های قبلی ۱۰۰استارتاپ شکسته شد. سدیفی با اشاره به این اتفاق افزود: این مسئله نشان دهنده ظرفیت بزرگ استان اصفهان برای کارآفرینی است…

سکوی پرتاب زاینده رود به تعویق افتاد

ارسلان باسلی زاده، مدیر ارتباطات و رسانه 100استارتاپ افزود: با توجه به شرایط خاص کشور و  تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا، رویداد زاینده رود اصفهان که قرار بود پنجشنبه 6 آذر ماه به صورت نیمه حضوری برگزار گردد، به تعویق افتاد و در صورت بهبود شرایط 20 آذر ماه برگزار خواهد شد…

5 تا 10 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری در سکوی پرتاب زاینده رود

به گزارش روابط عمومی 100استارت‌آپ، کاروان استانی سرمایه‌گذاری این مجموعه در هفته نهم، در قالب سکوی پرتاب زاینده رود به استان اصفهان سفر خواهد‌کرد. ارسلان باسلی زاده، مدیر ارتباطات و رسانه این مجموعه افزود: این رویداد پنجشنه 6 آذر ماه به صورت نیمه حضوری برگزار خواهد شد و تیم های استارتاپی فرصت دارند تا 3 آذر ماه طرح های کسب و کاری خود را در سایت 100استارت‌آپ ثبت نمایند…