۱۰۰ استارت‌آپ چگونه کار می‌کند؟

ورود استارتاپ
ارزیابی اولیه
داوری نهایی
قرارداد سرمایه‌گذاری
راهبری
ورود استارتاپ

استارتاپ‌های مراحل پیش‌بذری یا بذری در هر زمان از سال می‌توانند برای ورود به فرایند ارزیابی سرمایه‌گذاری و شتابدهی ثبت‌نام کنند. برای این کار باید در بخش ثبت‌نام پلتفرم، اطلاعات کسب‌وکارتان را در قالب متن ارائه به سرمایه‌گذار (Pitch Deck)، رزومه و تعیین سهام هم‌بنیان‌گذاران، پیش‌بینی مالی و فیلمی کوتاه (حداکثر ۵دقیقه‌ای) درباره‌ تیم و کسب‌وکارتان بارگذاری کنید.

ارزیابی اولیه

در مرحله ارزیابی اولیه، داوران به صورت غیرحضوری و در مدت سه‌روز کاری شایستگی استارتاپ را برای معرفی به مرحله ارتباط با راهبر ارشد و داوری نهایی بررسی می‌کنند. در این فرایند نمایه هر استارتاپ بر اساس اطلاعات ارائه‌شده در پلتفرم توسط داورانی با تخصص‌های متکثر از کسب‌وکار، بازاریابی،‌ مدیریت، تجربه‌ی کاربری و حوزه‌ی فنی مرتبط، ارزیابی و امتیازدهی می‌شود. نتایج ارزیابی اولیه و نظر مشروح داوران برای استارتاپ ارسال می‌شود تا ضمن شفافیت فرایند داوری،‌ امکان استفاده از این ارزیابی‌ها نیز برای تیم بنیان‌گذار فراهم شود.

تعیین راهبر

پس از موفقیت در ارزیابی اولیه، استارتاپ طی دو هفته به یک راهبر ارشد مرتبط می‌شود. راهبر ارشد فردی با تخصص یا تجربه مرتبط با حوزه فعالیت استارتاپ است که در ابتدا به اعضای تیم کمک می‌کند که برای جلسه داوری نهایی و تهیه مستندات لازم آماده شوند. راهبر ارشد علاوه بر نقش راهنما، به عنوان نماینده سرمایه‌گذار در باقی مراحل برنامه سرمایه‌گذاری و شتابدهی «۱۰۰ استارتاپ» در کنار تیم خواهد بود.

logo
داوری نهایی

اعضای استارتاپ حدود سه هفته پس از ارزیابی اولیه، همراه با راهبر ارشد در جلسه‌ای با حضور نمایندگان سرمایه‌گذاران، داوران ارشد و فعالان باتجربه‌ی زیست‌بوم نوآوری مورد داوری نهایی قرار می‌گیرند. در این دور از داوری، هر استارتاپ به صورت حضوری توسط ۳ تا ۵ داور ارزیابی می‌شوند. برگزیدگان این داوری پس از حداکثر ۴۸ ساعت وارد فرایند عقد قرارداد سرمایه‌گذاری، پشتیبانی و شتابدهی با «۱۰۰ استارتاپ» می‌شوند.

قرارداد سرمایه‌گذاری

در صورت موفقیت استارتاپ در داوری نهایی، قرارداد وام قابل تبدیل به سهام (در قالب Convertible Note) بین سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر عقد می‌شود. حجم سرمایه‌گذاری روی استارتاپ متناسب با ماهیت آن (خدماتی یا محصول‌محور) و موقعیت استارتاپ (پیش‌بذری یا بذری) متغییر خواهد بود و پرداخت‌ها در چند مرحله متناسب با موقعیت استارتاپ و با هماهنگی راهبر ارشد انجام می‌شود.

راهبری

با شروع سرمایه‌گذاری، استارتاپ وارد فرایند راهبری و شتابدهی نیز می‌شود. این دوره متناسب با موقعیت استارتاپ بین ۶ تا ۱۲ ماه خواهد بود و راهبر ارشد به عنوان راهنمای تیم و نماینده سرمایه‌گذار همراه با تیم خواهد بود. راهبر ارشد علاوه بر برگزاری جلسات هفتگی با هم‌بنیان‌گذاران و ارائه گزارش منظم به نهاد «۱۰۰ استارتاپ»، دسترسی تیم به مشاوران تخصصی و استفاده از خدمات پشتیبانی و زیرساختی را نیز فراهم می‌کند. در پایان دوره‌ی راهبری و شتابدهی، وضعیت موفقیت تیم بر اساس موفقیت در جذب سرمایه دور بعد یا رسیدن به شرایط خودگردانی بررسی می‌شود و در صورت موفقیت تیم، فرایندهای انتقال سهام بر اساس قرارداد پیگیری می‌شود.